14.06.2024
Працівників музеїв та реставраторів запрошують на наукову конференцію

Працівників музеїв та реставраторів запрошують на наукову конференцію

Національний заповідник Києво-Печерської лаври запрошує науковців і реставраторів взяти участь у роботі VІI Міжнародної науково-практичної конференції «МУЗЕЇ ТА РЕСТАВРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Формат проведення конференції: змішаний (очно та ZOOM)
Місце проведення: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9), offline-online
Термін проведення: 22–23 вересня 2022 р.

Тематичні напрями роботи конференції:
– Реставрація та збереження культурної спадщини
– Музейництво та охорона пам’яток історії та культури
– Вивчення, експертиза та атрибуція творів мистецтва
– Колекціонування і галерейна діяльність
– Державне управління та публічна політика у сфері охорони культурної спадщини
– Підготовка фахових кадрів з музейництва, експертизи та реставрації
Формат конференції передбачає участь у секційних засіданнях (регламент повідомлень до 15 хвилин, доповідей до 20 хвилин).
У зв’язку з воєнним станом формат конференції може бути змінено.
Заявки для участі чекаємо до 11 вересня 2022 року включно.
Після конференції учасники матимуть змогу опублікувати матеріали у виданнях Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» за умови дотримання принципів й правил редакційної політики.
Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей і повідомлень.
Проживання і харчування – за рахунок сторони, що відряджає.
Заявки (за зразком, що надається) надсилайте на адресу: restavrator.centr@gmail.com.
Куратор проекту: Світлана Гага-Шереметьєва
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
VІI Міжнародної науково-практичної конференції
«МУЗЕЇ ТА РЕСТАВРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа
Контактний телефон
Е-mail
Назва доповіді/ повідомлення
Коротке резюме доповіді/ повідомлення