16.06.2024
Депутати Тернопільської районної ради вимагають покарати рф за вбивства в Оленівці

Депутати Тернопільської районної ради вимагають покарати рф за вбивства в Оленівці

Звернення щодо засудження вбивства українських вiйськових – захисникiв Марiуполя одноголосно пiдтримали депутати Тернопiльської районної ради.

«Народнi обранцi чiтко розумiють, що це було сплановане вбивство росiйськими вiйськовими. Це геноцид, вiйськовий злочин, який має нести найсуворiшу мiру покарання», – наголосив голова районної ради Вiктор Козорог.

Дане звернення пiдтримав 31 депутат Тернопiльської районної ради.

Додаємо текст звернення:

ЗВЕРНЕННЯ

депутатiв Тернопiльської районної ради щодо вбивства українських вiйськовополонених захисникiв Марiуполя

Зважаючи на масовi катування та знущання над українськими вiйськовополоненими та вбивство щонайменше 53 українських вiйськовополонених захисникiв Марiуполя, що сталось в нiч на 29 липня 2022 року в Оленiвцi.

Зважаючи на спроби Росiйської Федерацiї вiдразу звинуватити Україну у тому, що це вона сама вбила своїх вiйськовослужбовцiв, обстрiлявши їх ракетою GMLRS з РСЗВ HIMARS, якi виявились цiлком не правдивими та не викликали довiри у свiту.

Беручи до уваги, що наявнi супутниковi знiмки мiсця трагедiї та висновки експертiв вказують на застосування термобаричного боєзапасу всерединi будiвлi в’язницi.

Зважаючи на те, що за наявних доказiв вбивство захисникiв Марiуполя має усi ознаки скоєного Росiйською Федерацiєю терористичного акту проти беззахисних українських вiйськовополонених.

Беручи до уваги, що цей вiйськовий злочин, вчинений Росiєю, є порушенням Женевських конвенцiй поводження з вiйськовополоненими.

Беручи до уваги, що дiї Росiйської Федерацiї в Українi є неспровокованою воєнною агресiєю проти суверенної держави, призводять до загибелi тисяч мирних громадян внаслiдок обстрiлiв i ракетних ударiв по цивiльнiй iнфраструктурi, що є проявом терору.

Враховуючи необхiднiсть виконання норм та принципiв Статуту Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, Загальної декларацiї прав людини, Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, Мiжнародної конвенцiї про боротьбу з фiнансуванням тероризму, Заключного акта Наради з безпеки та засудження факту масової страти українських вiйськовополонених державою-агресором в Оленiвцi, Конвенцiї проти катувань та iнших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гiднiсть, видiв поводження i покарання», Конвенцiї про закони i звичаї суходiльної вiйни, Женевську конвенцiю про поводження з вiйськовополоненими, Резолюцiї Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресiї» 1974 року, Декларацiї про неприпустимiсть втручання у внутрiшнi справи держав, про захист їх незалежностi та суверенiтету 1965 року, Декларацiї про неприпустимiсть iнтервенцiї та втручання у внутрiшнi справи держав 1981 року, Декларацiї про посилення ефективностi принципу утримання вiд погрози силою чи застосування сили у мiжнародних вiдносинах 1987 року, Меморандуму про гарантiї безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї вiд 5 грудня 1994 року (Будапештського меморандуму), Резолюцiї Генеральної Асамблеї ООН 68/262 «Територiальна цiлiснiсть України» вiд 27 березня 2014 року.

Зважаючи на Постанови Верховної Ради України 129-VIII вiд 27 сiчня 2015 року та 2234-IX вiд 03 травня 2022 року iз закликами про визнання Росiйської Федерацiї державою-агресором та державою-спонсором тероризму.

Зважаючи на необхiднiсть протидiяти вiйськовим дiям i новим терористичним атакам Росiйської Федерацiї проти України ми, депутати Тернопiльської районної ради:

висловлюємо своє обурення цинiчному вбивству українських вiйськовополонених захисникiв Марiуполя, що вчинила Росiйська Федерацiя в нiч на 29 липня 2022 року в Оленiвцi та катуванням, якi щодня змушенi терпiти сотнi наших полонених вiйськовослужбовцiв;

закликаємо вище керiвництво держави звернутись до Органiзацiї Об’єднаних Нацiй та Мiжнародного комiтету Червоного Хреста, якi виступали гарантами життя та здоров’я українських вiйськовополонених, з вимогою негайно вiдреагувати на терористичний акт, здiйснений Росiйською Федерацiєю та направити представникiв Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, Мiжнародного комiтету Червоного Хреста, на територiю колонiї в смт. Оленiвка на тимчасово окупованiй територiї Донецької областi з метою iнспекцiйної мiсiї;

закликаємо українську владу вжити заходiв для постiйного контролю за умовами утримання усiх українських вiйськовополонених, якi перебувають на територiї Росiйської Федерацiї та на тимчасово окупованих територiях України;

закликаємо невiдкладно зробити все можливе для звiльнення без усiляких передумов полонених жiнок-медикiв, серед яких є вагiтнi i пораненi;

закликаємо мiжнароднi iнституцiї активiзувати зусилля для обмiну та повернення в Україну вiйськовополонених захисникiв Марiуполя, оскiльки лише зусилля України не дають для цього необхiдних результатiв.

Вiримо, що постiйнi зусилля вищого керiвництва України та повноцiнне використання вищенаведених можливостей, наявних у Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, Європейського Союзу, Європейської Ради, Органiзацiї з безпеки та спiвробiтництва в Європi, парламентiв та урядiв держав-членiв НАТО, Мiжнародного комiтету Червоного Хреста, Незалежної мiжнародної медичної гуманiтарної органiзацiї «Лiкарi без кордонiв» за наявностi полiтичної волi, значно швидше змусить Росiйську Федерацiю вiдмовитися вiд продовження неспровокованої агресiї проти України та припинити свою терористичну дiяльнiсть, а виннi особи понесуть покарання за воєннi злочини i терор проти України.