19.07.2024
Триває сертифікація вчителів початкової школи на Тернопільщині

Триває сертифікація вчителів початкової школи на Тернопільщині

Сертифікація – це рішення сучасного педагога з високою професійною майстерністю, готовим «йти в ногу з часом» застосовуючи нові освітні технології, здатним використовувати методики компетентнісного навчання та готовим до самовдосконалення своєї професійної діяльності. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно
один за одним, а саме із:
1) незалежного тестування учасників сертифікації (проводить Український та
регіональні центри оцінювання якості освіти);
2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності
(проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи);
3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи).
До кожного наступного етапу допускатимуться ті учасники, які успішно пройшли попередній.
Варто зазначити, що у 2022 році сертифікацію могли пройти 2500 педагогів, що на 500 більше ніж у попередні два роки.
Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які:
 працюють не менше двох років (на момент реєстрації) у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
 здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження.

На даний час, розпочався ІІ етап сертифікації педагогічних працівників – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, який триватиме з 3 по 6 жовтня 2022 року. До 2 жовтня 2022 року усім учасникам другого етапу сертифікації надіслано інформаційні повідомлення з необхідними даними для заповнення форми «Анкети самооцінювання власної
педагогічної майстерності».
Метою самооцінювання є оцінювання учасником сертифікації власної  професійної діяльності, виявлення її сильних та слабких сторін, осмислення досягнутого та проектування подальшого професійного розвитку. Учасник сертифікації має обрати варіанти відповідей на всі 60 тверджень анкети. Кожне твердження анкети має п’ять варіантів відповідей. Учитель має обрати те, яке з них найбільшою мірою реалізується в його професійній діяльності.
Цього року учасники сертифікації мають заповнити анкету самооцінювання власної педагогічної майстерності за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd.  Результати другого етапу сертифікації складаються із заповненої анкети самооцінювання.
Нагадаємо, що сертифіковані вчителі – впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);
– надають професійну підтримку та допомогу іншим педагогічним працівникам (здійснюють супервізію) (ч.6 ст. 49 Закону України «Про
повну загальну середню освіту»);
– залучаються до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);
– залучаються до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших
процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч.5 ст. 51 Закону України «Про освіту»).

Педагогічні працівники, які отримали сертифікат отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії  сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності) (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
Сектором роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області на кожному етапі здійснюється комунікаційна та інформаційна підтримка з питань самооцінювання власної професійної діяльності та експертного оцінювання професійних компетентностей учасників Сертифікації-2022.